ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ 7ο Greek Barber Festival

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ

Τα ψαλίδια τροχίζονται με laser!