ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ

Τα ψαλίδια τροχίζονται με laser!