Η μοναδική ορθή τεχνική ακονίσματος είναι με χρήση νερόπλακας. H οποιαδήποτε άλλη χρήση θερμότητας μεταβάλλει (μαλακώνει) τη σύσταση του μετάλλου, οπότε και απαγορεύεται.